การประกันภัยทางทะเล

เดินเรืออย่างมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ให้ความคุ้มครองในกรณีที่สินค้าที่ขนส่งเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางทางทะเล

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com