การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

นายจ้างสบายใจ ให้ความคุ้มครองพนักงาน

มอบความคุ้มครองให้พนักงานของคุณ ทั้งอุบัติเหตุ ชีวิต ร่างกาย หรือการเจ็บป่วยตามกฎหมายแรงงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com