การประกันภัยสำหรับเงิน

คุ้มครองเงินคุณ อุ่นใจทุกเวลา

ให้ความคุ้มครองเงินคุณจากการถูกโจรกรรม หรือจี้ปล้น ทำให้สูญเสีย และเสียหายต่อ
1. เงินที่เก็บไว้ภายในสถานที่เอาประกันภัย
2. เงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน
3. เงินระหว่างที่ขนส่งภายนอกสถานที่เอาประกันภัย
4. เงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย
5. ตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย และตัวอาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com