การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

ผู้รับเหมามั่นใจในทุกสถานการณ์

คุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างครอบคลุม ทั้งเครื่องจักร รวมถึงบุคคลภายนอก อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com