การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร

คุ้มครองภัยที่ไม่คาดคิดจากการติดตั้งเครื่องจักร

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุต่อเครื่องจักรขณะติดตั้ง ทั้งในโรงงาน และสถานที่ก่อสร้าง อันมีผลมาจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ระเบิด ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com