การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน

คุ้มครองความเสี่ยงจากหม้อน้ำในโรงงานของคุณ

ให้ความคุ้มครองหม้อน้ำและทรัพย์สินบริเวณใกล้เคียงของผู้เอาประกันภัย ตลอดจนร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการระเบิด หรือยุบแฟบของหม้อน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com