การประกันภัยกระจก

คุ้มครองความเสี่ยงจากกระจก เมื่อเกิดภัยไม่คาดคิด

ให้ความคุ้มครองกระจกที่แตกเสียหายจากกรณีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายติดตั้งใหม่และการจัดหาสิ่งกำบังเพื่อรอการเปลี่ยนกระจกใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com