การประกันภัยความซื่อสัตย์

นายจ้างสบายใจทุกการว่าจ้างพนักงาน

ให้ความคุ้มครองความเสียหายของนายจ้าง อันเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ขณะปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com