กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต สนับสนุนความพร้อม - มุ่งพัฒนาศักยภาพทัพนักกรีฑาทีมชาติไทย มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต 145 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

2022-01-17T00:00:00Z

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกรีฑาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแก่นักกรีฑาและผู้ฝึกสอน จำนวนเงินเอาประกันภัยกว่า 145 ล้านบาท เพื่อเสริมความมั่นใจและรองรับความเสี่ยงระหว่างการฝึกซ้อมและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักกรีฑาทีมชาติไทยอย่างเต็มความสามารถ โดยมี นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต และพลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

     เพราะการมีสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุข กรุงเทพประกันชีวิตจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพทางกายและใจที่แข็งแรง โดยเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการสร้างความคุ้มครองเพื่อเพิ่มความอุ่นใจในด้านการรักษา และไม่ต้องกังวลต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อออกกำลังกายหรือแข่งขันกีฬา ในการนี้ บริษัทจึงได้สนับสนุนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 9 ที่บริษัทได้มอบกรมธรรม์ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ ให้กับนักกรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนเพื่อสร้างความมั่นใจในการฝึกซ้อมและการร่วมแข่งขันตามเป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมชิงชัยเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย และยังเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน ให้หันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง

     นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิตยังได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกร่วมกับสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมเยาวชนจากทั่วประเทศที่มีความสามารถด้านกรีฑา ให้สามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยความสำเร็จของนักกรีฑาทีมชาติไทยที่กรุงเทพประกันชีวิตได้ให้การสนับสนุน ในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้แก่ ส.ต.ต.หญิง สุเบญรัตน์ อินแสง นักกีฬาขว้างจักรหญิงดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ 5 และคว้าโควตาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2020 และ ร.ต.ท. สุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์ นักกรีฑาทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินทศกรีฑา เอเชียนเกมส์ รวมถึงนักกรีฑาดาวรุ่ง ที่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา ในระดับสากล

     กรุงเทพประกันชีวิต ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมร่วมส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการมอบบริการด้านสุขภาพ ความคุ้มครอง และการสนับสนุนสังคมเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ