บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168

​​
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168

วางรากฐานอนาคตที่มั่นคง พร้อมผลตอบแทนและหลักประกันที่มั่นใจ ด้วย บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168 รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา รวมผลประโยชน์สูงสุด 1,102%

 
  • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 65 ปี

  • ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 16 ปี

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 30,000 บาท

  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

กรณีมีชีวิตอยู่

1. รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 3

2. รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 4 - 6

3. รับเงินคืน 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9

4. รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 - 15

5. รับเงินครบกำหนดสัญญา 1,000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

6. รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 1,102% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิตทุกกรณี

รับความคุ้มครองชีวิตเท่ากับร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้

บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 คำนวณเบี้ย / ซื้อออนไลน์