กรุงเทพ 118

​​
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168
  • เริ่มต้นการออม เพื่ออนาคตของตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก พร้อม รับเพิ่มฟรี 2 ต่อ

          ต่อที่ 1 คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ อีก 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย

          ต่อที่ 2 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยรายเดือน

  • ออมสบายๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 40 บาท

  • รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญาเป็นของขวัญให้คุณและคนที่คุณรัก พร้อมจ่ายเงินคืนพิเศษรวมเท่ากับ 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว

  • คุ้มครองการเสียชีวิต โดยรับ 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​

1. เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเดือนละ 1,200 บาท

2. รับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงอายุ 60 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี รับความคุ้มครองนาน 18 ปี

 
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

รับเงินคืน 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว

กรณีเสียชีวิตทั่วไป

รับเงินคืน 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ

1. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา

   - มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

   - มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

   - มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

   - นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยต้องตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ) จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงสูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน(ต่อครั้งที่เข้ารักษา)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์