ห่วงรัก พรีเมียร์

​​
ห่วงรัก
  • อุ่นใจ...ด้วยความคุ้มครองชีวิตที่ยาวนานถึงอายุ 90 ปี

  • มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญารับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เพิ่มความคุ้มครองด้วยสัญญาเพิ่มเติมที่หลากหลาย เช่น สุขภาพ โรคร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ

  • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
ห่วงรัก
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

รับเงิน 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิต

รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์