บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99

​​

บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99

เพราะชีวิตหลังเกษียณ ของคนทุกคนมีค่าใช้จ่ายต่างกัน ทำไมเราจึงต้องเตรียมพร้อม...ในปัจจุบันคนมีอายุยืนขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น ทำให้ต้องมีเงินออมมากขึ้นเช่นเดียวกัน หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย วางแผนให้พร้อมด้วย “บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99” เลือกรับบำนาญ 24% ต่อปี หรือรายเดือน 2.025% ต่อเดือน นานถึงอายุ 99 ปี

 
  • รับเงินบำนาญรายปีสูงสุด 40 งวด ถึงอายุ 99 ปี

  • สามารถรับเงินบำนาญแบบรายปี หรือรายเดือน ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณ

  • คุ้มครองการเสียชีวิตตั้งแต่กรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครอง

  • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์