สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011 และสุขภาพ 2011 (มีความรับผิดชอบส่วนแรก)

จ่ายเบี้ยเบาๆ ทำแล้วเหมือนมีสวัสดิการ ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาล

เพิ่มความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ช่วยรองรับค่ารักษา เมื่อเป็นผู้ป่วยใน สบายใจเหมือนมีสวัสดิการคอยดูแล กับสัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011 และสุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก) ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ พยาบาล สูงสุดถึงวันละ 15,000 บาท

ทำแล้วสบายใจ เหมือนมีสวัสดิการให้ตัวเอง

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 79 ปี
  • รับความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลต่อวัน เมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดถึงวันละ 15,000 บาท (สูงสุด 90 วัน)
  • เลือกความคุ้มครองได้ ทั้งแบบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ แบบผู้เอาประกันมีส่วนร่วมรับผิดชอบส่วนแรก

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ