ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยอิสรภาพ


คุ้มครองเมื่อถูกดำเนินคดี เหมือนมีคนจ่ายค่าเสียหายให้

ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอาญา อันเนื่องมาจากการกระทำผิดโดยประมาท ทั้งก่อนกระทำผิด (กรณีประมาท โดยกระทำภายในระยะเวลาเอาประกันภัย) และหลังกระทำผิด (กรณีประมาท การพนัน และความผิดทุกลักษณะ)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์