บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์” จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ได้จัดงานปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ศูนย์อนามัยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วยจังหวัด อยุธยา, สระบุรี, ราชบุรี, จันทบุรี, พิจิตร,พิษณุโลก, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ชุมพร, พังงา, นครศรีธรรมราช และยะลา ภายในงานมีคนรักสุขภาพร่วมปั่นจักรยานระยะทาง 15 กิโลเมตร รวมกว่า 15,000 คัน