สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ออกแบบความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม ครบทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 90 วัน รวมทั้งค่าแพทย์ผ่าตัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในปัจจุบัน อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยค่าเบี้ยแบบเบาๆ

 • ผลประโยชน์ค่าห้อง และค่ารักษาพยาบาล เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือกแบบ 3,000 บาท และ 5,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาประกันชีวิต ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 7,890 บาทต่อปี (แผน 3,000 บาท เพศชาย อายุ 16 - 45 ปี)
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 – 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 • สัญญาแบบปีต่อปี สามารถต่ออายุได้เท่ากับระยะเวลา ตามสัญญาประกันชีวิตหลักสูงสุดถึงอายุ 79 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ จะต้องซื้อแนบกับสัญญาประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถเลือกซื้อได้แผนใดแผนหนึ่งเท่านั้น
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ผลประโยชน์ จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุด
แผน 3,000 แผน 5,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 90 วัน) 3,000 5,000
ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุด 10 วัน)
(เมื่อรวมกับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลแล้ว สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
6,000 10,000
ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล 30,000 50,000
ค่าห้องผ่าตัด อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด และค่าแพทย์วิสัญญี 15,000 25,000
ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ* 60,000 100,000
ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ต่อวัน (วันละ 1 ครั้ง สูงสุด 90 วัน) 800 1,200
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุ (ภายใน 72 ชั่วโมง) 10,000 20,000
 

* บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ สำหรับแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัดหัตถการ ในอัตราไม่เกินร้อยละของผลประโยชน์อัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามที่ปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและหัตถการในกรมธรรม์

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม สิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 2. สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณี สัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  - ริดสีดวงทวาร
  - ไส้เลื่อนทุกชนิด
  - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  - นิ่วทุกชนิด
  - เส้นเลือดขอดที่ขา
  - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 4. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่ง บาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 5. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 6. โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 8. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ • โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองทั้งหมดในกรมธรรม์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ