การประกันภัยทางทะเล

เดินเรืออย่างมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ให้ความคุ้มครองในกรณีที่สินค้าที่ขนส่งเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางทางทะเล

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ