รู้จักเรา

สารพันความรู้ด้านสุขภาพ

หยุดยาวนี้ มั่นใจได้ทุกที่ทั่วไทย อุ่นใจตลอดเทศกาล กับบริการฉุกเฉิน BLA Medevac Hotline จากกรุงเทพประกันชีวิต และเครือโรงพยาบาล BDMS

เหตุฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือจากภัยพิบัติ หากประสบเหตุฉุกเฉินเหล่านี้จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญมารับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุเพื่อส่งสถานพยาบาล เราอาจเคยได้ยินเบอร์ติดต่อสายด่วน 1669 ของศูนย์เอราวัณ ที่ประชาชนสามารถโทรเข้าไปเพื่อขอรับบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจากศูนย์รับแจ้งเหตุ ในการประสานงานให้รถโรงพยาบาลหรือรถกู้ชีพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไปรับผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ โดยทุกคนมี “สิทธิ UCEP” (Universal Coverage for Emergency Patients) หรือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐบาล เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤติ หรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง สำหรับ 6 อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ได้แก่

 1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 3. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
 4. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่อง
 6. มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ

บางคนเลือกที่จะติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง เพียงแต่ต้องทราบว่ามีโรงพยาบาลใดอยู่ใกล้เคียง และต้องทราบหมายเลขติดต่อโรงพยาบาล ซึ่งในยามที่เกิดปัญหาเจ็บป่วยฉุกเฉินเรื่องเหล่านี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและเสียเวลาที่มีค่าในการหาข้อมูล

กรุงเทพประกันชีวิต ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจประสบในยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน จึงได้ร่วมมือกับเครือโรงพยาบาล BDMS ที่มาโรงพยาบาลและพันธมิตรครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อให้บริการเรียกรถฉุกเฉิน ผ่าน BLA Medevac Hotline หมายเลข 02-777-8900 เพื่อเรียกรถพยาบาลพร้อมทีมช่วยเหลือเข้าให้การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลในเครือของ BDMS ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่อยู่ใกล้จุดประสบเหตุที่สุด จะรับหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุด ให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเร็วที่สุด

ขั้นตอนการใช้บริการ BLA Medevac Hotline 02-777-8900

 1. ติดต่อ BLA Medevac Hotline ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์ โทร. 02-777-8900 หรือ ติดต่อผ่านปุ่ม “แจ้งเหตุฉุกเฉิน” บนแอปพลิเคชัน BLA Happy Life แล้วโทรออก
 2. ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของ BMDS เป็นผู้ให้บริการเบื้องต้นโดยทีมแพทย์ - พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน หากจำเป็นจะประสานงานการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
 3. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานระดับสากลตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS จนถึงระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care ดูแลผู้ป่วยตลอดการเคลื่อนย้ายโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียกใช้บริการรถฉุกเฉิน BLA Medevac Hotline โทร 02-777-8900

ลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิต ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ของลูกค้า

สำหรับลูกค้ารายสามัญ

ค่าบริการรถพยาบาล ให้รวมถึงค่ารถพยาบาลฉุกเฉินและเรือพยาบาลฉุกเฉินตามความจำเป็นทางการแพทย์ การคุ้มครองค่าใช้จ่ายจะไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ

 • ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สภ., สภ2, สุขภาพ(พิเศษ), สุขภาพ(พิเศษ50), สุขภาพ 2011, รักษ์สุขภาพ, ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์, บีแอลเอ เฮลธ์พลัส, สุขภาพผู้ป่วยในเหมาจ่าย จะคุ้มครองค่ารถพยาบาลที่ไปหรือมา เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ไม่เกินกว่าอัตราผลประโยชน์ค่าห้อง อาหารต่อหนึ่งวันสำหรับการเข้าพักรักษา โดยคุ้มครองอยู่ในหมวดผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
 • ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์, บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ จะคุ้มครองค่าธรรมเนียมรถพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ และเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยคุ้มครองอยู่ในหมวดผลประโยชน์การรักษาแบบฉุกเฉิน
 • ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่มีประกันผู้ป่วยนอก (OPD), อบ3 และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นทางการแพทย์ จ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละแผนความคุ้มครอง

สำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม

ลูกค้าประกันกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล จะคุ้มครองค่ารถพยาบาลฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันกลุ่ม


หมายเหตุ

การคุ้มครองค่าใช้จ่าย จะเป็นไปตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล


ความร่วมมือในการให้บริการดี ๆ แบบนี้ระหว่างกรุงเทพประกันชีวิต และกลุ่มโรงพยาบาลเครือ BDMS จะช่วยให้ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคน อุ่นใจในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างถิ่นทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ก่อนออกเดินทางเพียงตรวจสอบรายละเอียดของแบบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่เรามี และดาวน์โหลด BLA Happy Life application เท่านี้คุณก็จะมี BLA Medevac Hotline เพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทาง

ตรวจสอบเส้นทาง เลี่ยงสถานที่ยอดนิยม กำหนดค่าใช้จ่าย มีเบอร์ฉุกเฉินติดไว้ ประกันอุบัติเหตุต้องมี

สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ยังไม่มีความคุ้มครองการรักษาพยาบาล สามารถเลือกทำความคุ้มครองด้วยแบบประกันสุขภาพ อาทิ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ และ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ ที่มีผลประโยชน์การรักษาแบบฉุกเฉิน หรือจะทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อาทิ พีเอ อุ่นใจรัก ก็จะได้รับความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของแบบประกันอีกด้วย

สงวนลิขสิทธิ์บทความและเนื้อหาโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง

 1. https://www.nhso.go.th/page/coverage_rights_emergency_patients
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ